REGULAMIN I ZALECENIA W TRAKCIE PANUJ膭CYCH OBOSTRZE艃

    REGULAMIN I ZALECENIA W TRAKCIE PANUJ膭CYCH OBOSTRZE艃  

 

Przed wej艣ciem do szko艂y, prosimy o zak艂adanie maseczek! Zdj膮膰 mask臋 mo偶na dopiero na sali.

1. Celem wdro偶enia niniejszego Regulaminu jest zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa dla pracownik贸w oraz Klient贸w Szko艂y Jogi Yogata, minimalizowanie ryzyka zaka偶enia oraz ograniczenie liczby kontakt贸w na terenie obiektu.

2. Obs艂uga Szko艂y stosuje si臋 do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si臋 pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Uczniom niezb臋dnych 艣rodk贸w do dezynfekcji, utrzymywania czysto艣ci w obiekcie na najwy偶szym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezb臋dnych do bezpiecznego korzystania z terenu szko艂y.

3. Wszystkie osoby przebywaj膮ce na terenie Szko艂y Jogi YOGATA, zobowi膮zane s膮 do zapoznania si臋 i stosowania do zasad zawartych w Rozporz膮dzeniu i niniejszym Regulaminie, kt贸rych to tre艣膰 zosta艂a udost臋pniona na stronie  www.yogata.pl w zak艂adce „aktualno艣ci”,  oraz w biurze szko艂y.

4. Maksymalna ilo艣膰 os贸b przebywaj膮cych w pomieszczeniach Szko艂y wynosi 14 os贸b

Zosta艂y wprowadzone zapisy na zaj臋cia, na naszej stronie w zak艂adce rezerwacja, prosimy o przemy艣lane zapisy!

5. W Szkole mog膮 膰wiczy膰 jedynie osoby zdrowe, niewykazuj膮ce objaw贸w chor贸b zaka藕nych. Z us艂ug Szko艂y nie mog膮 ponadto korzysta膰 osoby, kt贸re s膮 obj臋te kwarantann膮 lub izolacj膮, lub mia艂y w ci膮gu ostatnich 14 dni kontakt z osob膮 podejrzan膮 o zaka偶enie, zaka偶on膮 lub chor膮 na COVID-19. Obs艂uga ma prawo kontrolowa膰 temperatur臋 cia艂a za pomoc膮 termometru bezdotykowego przy wej艣ciu do Szko艂y. Nie ma obowi膮zku stosowania maseczek ochronnych przez osoby 膰wicz膮ce!!

6. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore maj膮 sta艂膮 mo偶liwo艣膰 uzyskania informacji o najmniej popularnych godzinach zaj臋膰

7. Zaleca si臋 zachowanie odleg艂o艣ci pomi臋dzy osobami 膰wicz膮cymi. W zwi膮zku z tym, na sali, zosta艂y wyznaczone miejsca na maty, tak, 偶eby mo偶na by艂o bez problem贸w zachowa膰 bezpieczn膮 odleg艂o艣膰 

8. Wszystkie osoby korzystaj膮ce z obiektu s膮 zobowi膮zane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji r膮k przy wej艣ciu na teren Szko艂y i po wyj艣ciu z toalety,

– dezynfekcji sprz臋tu po zako艅czonym 膰wiczeniu,

9. Osoby niestosuj膮ce si臋 do uwzgl臋dnionych  wymog贸w, mog膮 zosta膰 wyproszone z zaj臋膰.

10. Zgodnie z Rozporz膮dzeniem ustala si臋 przerwy pomi臋dzy zaj臋ciami w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszcze艅. W tym czasie na terenie obiektu mo偶e przebywa膰 tylko obs艂uga.

11. Zaleca si臋 ograniczenie korzystania z poczekalni Szko艂y oraz skr贸cenie do minimum przebywania w szatni. Obs艂uga ma prawo kontrolowa膰 ilo艣膰 os贸b przebywaj膮cych jednocze艣nie w pomieszczeniach szatni/toalet. Toalety dzia艂aj膮 bez ogranicze艅 i b臋d膮 dezynfekowane przez obs艂ug臋 zgodnie z wytycznymi GIS. 

 

12. Do szko艂y wchodzimy wed艂ug wytyczonych oznacze艅, przy biurku mo偶e znajdowa膰 si臋 jedna osoba.

13. Zalecamy u偶ywanie w艂asnych mat, 膰wiczenia w parach czy u偶ywanie sprz臋tu, kt贸rego nie da si臋 zdezynfekowa膰, zostaje chwilowo wstrzymane. Je艣li nie macie mo偶liwo艣ci skorzystania z w艂asnej maty, szkolne s膮 dost臋pne, po 膰wiczeniach nale偶y je zdezynfekowa膰 dost臋pnymi w Szkole 艣rodkami wed艂ug instrukcji 

 

14. Po wej艣ciu do szko艂y, prosimy o zdj臋cie obuwia i pozostawienie go w korytarzu, zalecamy poruszanie si臋 po szkole w skarpetkach, zdj臋cie ich po wej艣ciu na mat臋

15. W miar臋 mo偶liwo艣ci, prosimy o nieprzemieszczanie si臋 po sali w trakcie zaj臋膰

16. Ze wzgl臋du na ograniczenie kontaktu, prosimy o zachowanie odst臋pu 2m w trakcie korzystania z szatni czy toalety, je艣li b臋dzie kolejka, poczekajcie z zachowaniem odst臋pu.

17. Wszelkie zmiany w powy偶szym regulaminie, b臋d膮 zamieszczane na stronie oraz naszym Facebooku. Regulamin obowi膮zuje do odwo艂ania, tutaj te偶 przypominamy, 偶e regulamin Szkolny, dost臋pny na  stronie i recepcji nadal obowi膮zuje!

 

18. Zaleca si臋 bie偶膮ce 艣ledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dost臋pnych na stronach gis.gov.pl a tak偶e obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa

 

  


Wr贸膰 do Aktualno艣ci